سئو داخلی سایت چیست؟

تگ هدینگ که به صورت تگ H نیز نامبرده می شود به عنوان تعیین کننده سرفصل‌ها و سرتیتر‌ها در یک مقاله یا صفحه سایت بکار می‌رود. این تگ به صورت h1 تا h6 قرار دارد که وزن H1 بسیار بیشتر و مهم‌تر نسبت به H6 است.