دامنه ملی و یا عمومی 

دامنه ملی و یا عمومی چه تائیری در سئو وب سایت شما دارند؟

دامنه ملی و یا عمومی چه تائیری در سئو وب سایت شما دارند؟ منظور از دامنه ملی همان دامنه هایی است که مختص هر کشور است. به عنوان مثال برای پسوند .ir مختص کشور جمهوری اسلامی ایران است و هر کشور پسوند دامنه ی به خصوصی دارد. ... ادامه مطلب