نکات اصلی برای بهتر بودن سئو توضیحات متا

سئو حتما باید همراه با متای توضیحات باشد. اگر موارد سئو و بهینه سازی در یک محتوا صورت نگیرد، توضیحات متا نمی تواند به تنهایی موفق به جلب نظر گوگل و گرفتن نمره ی تایید برای ایندکس شود. بنابر این برای رشد و دریافت جایگاه مناسب در موتور جستجوی گوگل باید نکات و اصول سئو قبل از درج متای توضیحات مناسب رعایت شود تا متای توضیحات توسط کاربران دیده شود. ... ادامه مطلب