کد جلوگیری از کپی محتوا و متن

کد جلوگیری از کپی محتوا و متن

کد جلوگیری از کپی محتوا و متن
کد جلوگیری از کپی محتوا و متن

اگر می خواهید از محتوا و عکس های وبلاگ یا سایت شما کپی نشود. کافی است از کد جلوگیری از کپی محتوا و متن در قالب استفاده کنید.
با ابزار زیر کپی از محتوای شما غیر ممکن خواهد شد.

<script type=”text/javascript” src=”https://seowork.ir/uptools/click-l/click-c.js”></script>

پاسخی بگذارید