چند نمونه وب سایت اینترنتی کاربردی

چند نمونه وب سایت اینترنتی کاربردی

سایت های کاربردی بینهایت زیادی در وب وجود دارند

فعلا چند نمونه سایت های اطلاع رسانی سازمان ها و شرکت ها که به جای مراجعه حضوری می توان از آن ها دریافت اطلاعات نمود.

سایت های برگزاری مناقصه و مزایده ، که لیست مناقصات و مزایدات را منتشر کرده و شرکت ها از طریق عضویت در آنها می توانند در مناقصات و مزایدات زیادی شرکت نمایند.

سایت های ثبت نام اینترنتی دانشجویان ، که کار ثبت نام و دریافت مدارک ایشان را بسیار راحت نموده است.

سایت های کاریابی برای برقراری ارتباط بین کارجو و کارآفرین و سایت های بانکی که کلیه خدمات بانک را به شکل آنلاین و غیر حضوری ارائه می نمایند.

چند نمونه وب سایت اینترنتی کاربردی
چند نمونه وب سایت اینترنتی کاربردی