شرح وظایف مدیر ارشد سئو

  • رهبری

بی شک مدیر ارشد سئو تمامی فعالیت‌های دپارتمان سئو را رهبری می‌کند و بر مدیر سئو و تمامی پرسنل نظارت دارد. لازم به ذکر است مدیر ارشد سئو برای عملکرد محتوای بهینه سازی شده توسط دپارتمان سئو نیز پاسخگو خواهد بود. وی همینطور اهداف مشخصی را برای هر فصل و همچنین به طور سالانه تعیین نموده و از عملکرد صحیح و کارآمد تمامی کمپین‌های محتوایی با بودجه‌ی مشخص و زمان مشخص اطمینان حاصل می‌نماید.

  • استراتژی

مدیر ارشد سئو مسئولیت تعیین مسیر استراتژیک کمپین‌های محتوایی برای کسب و کار مورد نظر را عهده دار است. وی از به درستی پیش رفتن تمامی استراتژی‌ها در جهت اهداف کلی کسب و کار به منظور جذب ارزش اجتماعی پیش بینی شده نیز اطمینان حاصل می‌کند.

  • نوآوری

مدیر ارشد سئو نقش بازنگری محتوای کسب و کار را به طور منظم در تلاش برای شناسایی فرصت‌ها، نقاط بهبود و راه حل‌های خلاقانه برای برنامه‌های سئو مرتبط با کسب و کار ایفا می‌کند. همچنین مدیر ارشد سئو در رویدادهای مرتبط با سئو به منظور کسب مهارت‌های جدید سئو که برای کسب و کار موقعیت رقابت در نتایج رتبه بندی و جذب ترافیک و بازدید طبیعی را ایجاد می‌کند شرکت می‌نماید.

  • همکاری

مدیر ارشد سئو ضعف‌های موجود در دپارتمان سئو را تشخیص داده و با مدیر منابع انسانی در جهت یافتن افراد مناسب و حل مشکل همکاری می‌نماید. این امر با هدف حصول اطمینان از عملکرد مؤثر دپارتمان سئو از طریق گزینش افراد با صلاحیت برای دپارتمان نامبرده انجام می‌شود. مدیر ارشد سئو با دپارتمان بازاریابی محتوایی و تولید محتوا در جهت ایجاد محتوای بهینه سازی شده برای برنامه‌های آنلاین و آفلاین همکاری می‌کند. از جمله افراد دیگری که در حیطه‌ی همکاران مدیر ارشد سئو قرار دارند اینفلوئنسرها هستند.

  • تحقیق و آنالیز

مدیر ارشد سئو به عنوان آنالیزگر اصلی دپارتمان سئو شناخته می‌شود. او تحقیقات مرتبط با سئو در زمینه‌ی کسب و کار را انجام داده و روشی مبتنی بر داده‌ها را در ایجاد پروفایل‌های مخاطبان که اساساً استراتژی‌های پایه ای سئو را تشکیل می‌دهند، اتخاذ می‌نماید. مدیر ارشد سئو بر اساس یافته‌های خود در تحقیقات و تجزیه و تحلیل‌ها، زمینه‌های مطلوب برای محتوا و دیگر پیشنهادات خود در مورد استراتژی‌های سئو را به مدیر بازاریابی جستجو ارائه می‌دهد.

مدیر ارشد سئو برخی ابزارهای مرتبط با سئو نظیر گوگل آنالیتیکس را به منظور شناسایی موارد و فرصت‌های موجود در وب‌سایت، وبلاگ و صفحات مربوط به کسب و کار و همینطور با هدف حصول اطمینان از عملکرد صحیح آن‌ها در جهت کسب رتبه‌ی بالاتر در نتایج جستجو استفاده می‌کند.

بالاتر از همه‌ی این موارد، مدیر ارشد سئو مسئولیت گسترش الگوریتم‌های گوگل و حتی گاهی مشارکت در اندازه گیری میزان کارآمدی تبلیغات کلیکی توسط استفاده از ابزار مرتبط را نیز عهده دار است.

سئوکار حرفه ای:مهندس مهدی مژدهی

SEOبهینه سازی سایتبهینه سازی وب سایت seoبهینه سازی وب سایت برای موتورهای جستجوخدمات سئوسئوسئوکار حرفه ایسئوکار حرفه ایسئوکار وب سایتمدیر سئووب سایتوبلاگ

الگوریتم های گوگلبهینه سازی وب سایتترافیکرتبه بندیسئوسئوسایتسئوکارسئوکار حرفه ایسئوکار حرفه ای سیروتامدیر سئووب سایتوبلاگ

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!