لیست قیمت خدمات سئو

لیست قیمت خدمات سئو

پلن ۶ – ماهیانه ۲۰۰٫۰۰۰ تومان

بهینه سازی یک کلمه کلیدی – ارسال ۳ گزارش در ماه – مدیریت صفحه فیس بوک – مدیریت صفحه گوگل پلاس – مدیریت صفحه تویترسئو ساختاری – فعالیت در انجمن های مرتبط – لینک بیلدینگ اصولی – وبمستر گوگل – آنالیتیک گوگل – کانتنت مارکتینگ – بلاگ مارکتینگlogo1

پلن ۵ – ماهیانه ۳۰۰٫۰۰۰ تومان

بهینه سازی دو کلمه کلیدی – ارسال ۴ گزارش در ماه – مدیریت صفحه فیس بوک – مدیریت صفحه گوگل پلاس – مدیریت صفحه تویتر

مدیریت صفحه لینکدین – سئو ساختاری – فعالیت در دایرکتوری های مرتبط – فعالیت در انجمن های مرتبط – لینک بیلدینگ اصولی

وبمستر گوگل – آنالیتیک گوگل – کانتنت مارکتینگ – بلاگ مارکتینگ – یک ساعت مشاوره سئو در ماه

logo1

پلن ۴ – ماهیانه ۴۰۰٫۰۰۰ تومان

بهینه سازی سه کلمه کلیدی – ارسال ۵ گزارش در ماه – مدیریت صفحه فیس بوک – مدیریت صفحه گوگل پلاس – مدیریت صفحه تویتر

مدیریت صفحه لینکدین – مدیریت ۲ کانال ویدئویی – سئو ساختاری – فعالیت در دایرکتوری های مرتبط – فعالیت در انجمن های مرتبط

لینک بیلدینگ اصولی – وبمستر گوگل – آنالیتیک گوگل – کانتنت مارکتینگ – بلاگ مارکتینگ – ۴ محتوای ویدئویی

مارکتینگ به روش سئو سیروتا – یک ساعت مشاوره سئو در ماه

logo1

پلن ۳ – ماهیانه ۶۰۰٫۰۰۰ تومان

بهینه سازی چهار کلمه کلیدی – ارسال ۶ گزارش در ماه – مدیریت صفحه فیس بوک – مدیریت صفحه گوگل پلاس – مدیریت صفحه تویتر

مدیریت صفحه لینکدین – مدیریت ۲ کانال ویدئویی – سئو ساختاری – فعالیت در دایرکتوری های مرتبط – فعالیت در انجمن های مرتبط

لینک بیلدینگ اصولی – وبمستر گوگل – آنالیتیک گوگل – آنالیتیک بینگ – کانتنت مارکتینگ – بلاگ مارکتینگ – ۵ محتوای ویدئویی

مارکتینگ به روش سئو سیروتا – دو ساعت مشاوره سئو در ماه

logo1

پلن ۲ – ماهیانه ۸۰۰٫۰۰۰ تومان

بهینه سازی پنج کلمه کلیدی – گزارش روزانه – مدیریت صفحه فیس بوک – مدیریت صفحه گوگل پلاس – مدیریت صفحه تویتر – مدیریت صفحه لینکدین – مدیریت ۴ کانال ویدئویی – سئو ساختاری – شبکه تحویل محتوا – فعالیت در دایرکتوری های مرتبط – فعالیت در انجمن های مرتبط – لینک بیلدینگ اصولی – وبمستر گوگل

آنالیتیک گوگل آنالیتیک بینگ – ایمیل مارکتینگ – کانتنت مارکتینگ – بلاگ مارکتینگ – ۶ محتوای ویدئویی – گزارش نرم افزاری

مارکتینگ به روش سئو سیروتا – دو ساعت مشاوره سئو در ماه

logo1

پلن ۱ – ماهیانه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

بهینه سازی پنج کلمه کلیدی – گزارش روزانه – مدیریت صفحه فیس بوک – مدیریت صفحه گوگل پلاس – مدیریت صفحه تویتر – مدیریت صفحه لینکدین

مدیریت ۴ کانال ویدئویی – سئو ساختاری – شبکه تحویل محتوا – فعالیت در دایرکتوری های مرتبط – فعالیت در انجمن های مرتبط – لینک بیلدینگ اصولی

وبمستر گوگل – آنالیتیک گوگل – آنالیتیک بینگ – اس ام اس مارکتینگ – ایمیل مارکتینگ – کانتنت مارکتینگ – بلاگ مارکتینگ – بازاریابی موبایلی

۱۲ محتوای ویدئویی – آنالیتیک پیشرفته – گزارش نرم افزاری – مارکتینگ به روش سئو سیروتا – دو ساعت مشاوره سئو در ماه

logo1