فرو ریختن ساختمان پلاسکو تهران

فرو ریختن ساختمان پلاسکو تهران از نمای دیگر

فرو ریختن ساختمان پلاسکو تهران

فرو ریختن ساختمان پلاسکو تهران از نمای دیگر و شهادت حدود ۳۰ آتش نشان تخمین زده شده است و و علت فرو ریختن ساختمان پلاسکو به دلیل آتش سوزی بوده است

 

پاسخی بگذارید