سئوکار حرفه ای وب سایت

سئوکار حرفه ای وب سایت

 

چرا سئوی سایت انقدر مهم است؟

یکی از مهمترین دلایلی که باید به فکر سئوی سایت مان باشیم صرفه جویی در هزینه تبلیغات است.

از طرفی هر تبلیغاتی شاید برای کسب و کار شما سودمند و هدفمند نباشد!

در خیلی از کمپین های تبلیغاتی دیده شده افراد زیادی فقط برای کنجکاوی روی بنر تبلیغاتی مورد نظر کلیک می کنند.

و در واقع ورود این افراد به سایت مورد نظر فایده ای ندارد که هیچ بلکه باعث ضرر برای فرد تبلیغ کننده است.

به این خاطر می گویم ضرر چون در بسیاری از تبلیغات اینترنتی در حال حاضر هزینه ها بر اساس کلیک ها محاسبه می شوند.

 

ولی زمانی که افراد از طریق گوگل وارد سایت شما شوند این ترافیک برای شما بسیار هدفمند خواهد بود.

و درصد خیلی بیشتری ممکن است به مشتریان سایت شما تبدیل شوند.

سئوکار حرفه ای

سئو چیست و سئوکار حرفه ای کیست ؟سئوکار حرفه ایسئوکار حرفه ای سیروتاسئوکار حرفه ای وبسئوکار حرفه ای وب سایت

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!