سئوسایت و نقش گوگل آنالیز در آن

images 2020 06 18T093931.661

سئوسایت و نقش گوگل آنالیز در آن

نقش گوگل آنالیز در کمپین سئو سایت

از آنجا که گوگل آنالیتیک یک ابزار تحلیلی است شما با کمک اطلاعاتی که در اختیارتان قرار می دهد می توانید ضمن سفارشی سازی، گوگل آنالیتیک را جهت تحقق بهتر اهداف خود به کار ببرید.

همچنین شناسایی مخاطب وب سایت شما جهت ارائه بهتر کمپین سئو از طریق این ابزار به سهولت انجام می پذیرد. گوگل آنالیتیک قادر است حجم بالایی از اطلاعات در خصوص تجربیات کار بری در اختیار شما قرار دهد.

شناسایی میزان ترافیک اورگانیک از طریق این ابزار امکان پذیر است که در تصمیم سازی های کمپین سئو بسیار با اهمیت است.

به این ترتیب مشخص می شود که گوگل آنالیز نقش بسیار مهمی در اجرا و موفقیت کمپین سئو سایت ایفا می کند.

گوگل آنالیتیک برای مدیران سایت چه کاربردهایی دارد؟

گوگل آنالیتیک ابزاری جهت ارائه گزارش عملکرد سایت به مدیران است. شما به عنوان طراح کمپین سئوسایت قبل از هرچیز باید یک سری اطلاعات کلی در خصوص وب سایت خودتان داشته باشید و پاسخی برای تمامی مسائل زیر بیابید:

علاقه مند هستم وب سایت من دقیقا چه کاری انجام بدهد؟

رفتار کاربران در وب سایت من چگونه باید باشد؟

براساس پاسخ هایی که شما و یا مالکان وب سایت به این سوالات می دهید کمپین سئو قابل تعریف است.

اینجا نقش گوگل آنالیتیک مشخص می شود با کمک این ابزار می توانید جایگاه کنونی سایت در قبال اهدافش را بیابید سپس به بررسی راهکارهایی که یک کمپین سئو در تحقق اهداف سایت می تواند به عهده بگیرد بپردازید.

دراین صورت اگر کمپین سئو یا سایت شما ازاهداف خود انحرافی دارد می توانید آن را اشناسایی کرده و اصلاح کنید. حداقل حسنی که این ابزار برای کمپین سئو دارد این است که کمک می کند اشکالات هر کمپین را شناسایی می کنید و در کمپین های آتی تکرار نکنید  این خود حسن بزرگی است و از تکرار اشتباه پیشگیری می کند.

SEOآموزش سئو

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!