تفاوت سایت ساز با سیستم مدیریت محتوا

22 1

تفاوت سایت ساز با سیستم مدیریت محتوا

تفاوت سایت ساز با سیستم مدیریت محتوا

تفاوت سایت ساز با سیستم مدیریت محتوا

سایت ساز ، همان عبارت غیر تخصصی و عامیانه سیستم مدیریت محتواست.

در واقع بین این دو تفاوت خاصی وجود ندارد و معمولا افراد فنی ، این نرم افزار را ، به نام سیستم مدیریت محتوا ، که برگرفته از Content management system

(معادل انگلیسی این واژه) می باشد

سایر افراد ، این نرم افزار را به نام سایت ساز صدا می کنند.

البته برخی از شرکت ها مدعی این هستند که سایت ساز ، یک ویزارد راه اندازی اتوماتیک سایت نیز در اختیار کاربر قرار می دهد

 سیستم مدیریت محتوا اینگونه نیست.

در ذات این دو تفاوتی ایجاد نمی کند و بسیاری از سیستم های مدیریت محتوا نیز دارای این ویزارد هستند.

سئو

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!