تفاوت سایت ساز با سیستم مدیریت محتوا

سایت ساز ، همان عبارت غیر تخصصی و عامیانه سیستم مدیریت محتواست.

در واقع بین این دو تفاوت خاصی وجود ندارد و معمولا افراد فنی ، این نرم افزار را ، به نام سیستم مدیریت محتوا ، که برگرفته از Content management system

(معادل انگلیسی این واژه) می باشد

سایر افراد ، این نرم افزار را به نام سایت ساز صدا می کنند.

البته برخی از شرکت ها مدعی این هستند که سایت ساز ، یک ویزارد راه اندازی اتوماتیک سایت نیز در اختیار کاربر قرار می دهد

 سیستم مدیریت محتوا اینگونه نیست.

در ذات این دو تفاوتی ایجاد نمی کند و بسیاری از سیستم های مدیریت محتوا نیز دارای این ویزارد هستند.

تولید محتوا

آیا نرم افزارهای مدیریت محتوابهینه سازی سیستم مدیریت محتواتفاوت سایت ساز با سیستم مدیریت محتواسایت سازسیستم مدیریت محتوامحدود به راه اندازی وب سایت های اینترنتی می باشد ؟مدیریت محتوا

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!