تفاوت حقیقت و دروغ

تفاوت حقیقت و دروغ

تفاوت حقیقت و دروغ
تفاوت حقیقت و دروغ

یکی از دیوارهای داخلی ساختمان واشنگتن پُست؛
حقیقت هرچقدر هم بد باشد، هرگز در دراز مدت خطرناک تر از یک دروغ نیست …

امروز یه مطلب رو خوندم که از جانب از رسول (ص) گفته شده بود:

” راستی آرامش است و دروغ اضطراب “

نتونستم به این پست اضافه اش نکنم

پاسخی بگذارید