تبلیغ در گوگل مدت دار یک ماهه

ad

تبلیغ در گوگل مدت دار یک ماهه


تبلیغ در گوگل مدت دار یک ماهه تنها با ۳۸۰ هزار تومان

در این نوع تبلیغ در گوگل، تبلیغ شما هر روز به مدت یک ماه در صفحه اول گوگل قرار خواهد گرفت و هزینه پرداختی شما به مدت یک ماه ۳۰ روزه خواهد بود که امکان تمام شدن شارژ قبل از تاریخ مقرر وجود نخواهد داشت.

تبلیغ در گوگل مدت دار یک ماهه

تبلیغ در گوگل مدت دار یک ماهه

در این روش کل مبلغ شارژ شما به تعداد روز سفارشی شما تقسیم می شود و در هر روز حداکثر تا همان مبلع اعلامی از شارز شما کسر می گردد و پس از اتمام شارژ مجاز روزانه تبلیغ شما در گوگل متوقف و روز دیگر مجدد فعال می شود .

تبلیغ در گوگل - کپی 1

اخبار

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!