آموزش مطلب نویسی همراه با استخدام

آموزش مطلب نویسی همراه با استخدام

مجموعه خدمات سئو سیروتا جهت افزایش تیم حرفه ای خود و همچنین مطلب نویسی در وب سایت های تحت پوشش خود اقدام به استخدام نیروهای علاقمند بدون هیچگونه تخصصی می نماید.

شایان ذکر است افرادی که قصد ثبت نام در تیم مطلب نویسی سیروتا را دارند  در هر رشته و یا مقطع علمی می توانند باشند زیرا مجموعه سیروتا جهت اطمینان از درست اجرا شدن موضوع خود به مدتی کوتاه در یک دوره آموزشی تمامی موضوعات لازم را آموزش داده در اختیارتان قرار خواهد داد.

هزینه ثیت نام جهت ایحاد اشتیاق بیشتر به کار در کار آموز است و بعد از قرار دادان ۵۰ مطلب بر روی وب سایت ما مبلغ ثبت نام بهمراه هزینه ارسال مطلب به حساب فرد واریز خواهد شد.