راه اندازی بخش آنالیز رایگان سئو وب سایت

تحلیل سایت و آنالیز رایگان

تحلیل سایت رایگان

در راستای قولی که بهتون داده بودیم که قسمت های جدید به سایتمون اضافه بشه، قسمتی به منظور آنالیز رایگان و ارزیابی سایت از نظر نکات اصلی مرتبط به سئو و بهینه بودن سایت، راه اندازی شد. شما می تونید با مراجعه به این قسمت و وارد نمودن آدرس سایت مورد نظر، آن را از نظر موارد زیر بررسی کنید:

بهینه بودن عنوان سایت

بهینه بودن توضیحات

بهینه بودن کلمات کلیدی

بررسی متا تگ های Og

بررسی کدهای h1,h2, h3, h4, h5, h6

بررسی بهینه بودن تصاویر و استفاده از متن جایگزین

بررسی مالکیت سایت

بررسی استفاده از فلش

بررسی استفاده از ایفریم

بررسی سئو مدار بودن لینک ها

بررسی لینک های داخلی و خارجی

بررسی کلماتی که در صفحه اصلی بیشتر استفاده شده و بررسی استفاده از انها در عنوان، توضیحات و کلمات کلیدی

و …

 

Google BookmarksTelegramLinkedInTwitterRedditFacebookTumblrAmazon Wish ListBalatarinBibSonomyBlogger PostBufferDesign FloatDiggDiigoEvernoteFlipboardInstapaperHatenaHacker NewsVKWaneloXINGShare